Ulica Kreatywna

Kim jesteśmy i co robimy?

Ulicę Kreatywną zainicjował projekt Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział Bielsko-Biała, realizowany w roku 2015, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu FIO.
Dzięki niemu przygotowaliśmy do pracy streetworkerów, przeprowadziliśmy diagnozę miejsca, w którym teraz działamy, nawiązaliśmy pierwsze relacje z dziećmi i młodzieżą, pozyskaliśmy lokal na klub oraz kupiliśmy część wyposażenia niezbędnego w pracy.
Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta Bielska-Białej, pokazując im naszym zdaniem ciekawszą stronę życia, budując relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu.

 
 

 

 

Nasze działania realizujemy w różnych formach.
Możecie nas spotkać podczas pracy streetworkingowej na terenie miasta, gdzie animujemy zajęcia na boiskach, w parkach oraz innych miejscach, w których swój wolny czas spędzają młodzi mieszkańcy miasta.
W klubie przy ul. Komorowickiej 122, prowadzimy cykliczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, warsztaty tematyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Rodzinom naszych uczestników oferujemy BEZPŁATNE poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne.
Naszym działaniom towarzyszą wyjścia w góry, atrakcyjne wyjazdy i wycieczki i różnego rodzaju akcje w których bierzemy udział jako współorganizatorzy, wolontariusze lub uczestnicy.

Wszystkie rzeczy robimy wspólnie (opiekunowie, dzieci i młodzież), jesteśmy bardziej nastawieni na pracę – jako wartość samą w sobie, niż na jej efekt.