Ulica Kreatywna

Klub Rozwoju Osobistego przy Ulicy Kreatywnej w Bielsku-Białej

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zadanie współfinansowane było ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (umowa NR 46_I/2017).

Głównym celem zadania było  budowanie innowacyjnego modelu współpracy środowiskowej opartej o streetworking dla wyrównania różnic społecznych wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu Bielska-Białej w okresie od 01.02.2017 – 31.12.2017 r.

Zadanie realizowaliśmy na terenie Bielska-Białej w okresie 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. , głównie na osiedlach Biała Północ oraz Śródmieście, a jego odbiorcami były dzieci i młodzież w wieku 4- 18 lat z terenu Bielska-Białej.

W ramach prac 3 osobowej grupy streetworkerów prowadziliśmy diagnozę środowiska oraz nawiązywaliśmy relacje z młodymi ludźmi, dla których ulica jest miejscem spędzania wolnego czasu.  W ramach projektu kontynuowaliśmy działania na boisku przy ul. Montażowej w Bielsku-Białej. Tak, tym samym na którym od 2015r. animujemy gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne i stolarskie dla dzieci z okolicy.
Naszą pracę prowadziliśmy w różnych formach:

a) Streetworking w środowisku lokalnym.
Wychowawcy pracujący „na ulicy”, wnikający w środowisko młodzieży, docierający do młodych ludzi i zachęcający ich do uczestniczenia w działaniach w Klubie i na boisku. Streetworkerzy nawiązywali również relacje ze środowiskiem lokalnym, zachęcali do włączania się do współpracy i informowali społeczność o „Ulicy Kreatywnej”.

b) Działanie na boisku przy ul. Montażowej.
To kontynuacja pracy rozpoczętej w ramach projektu „Bielsko-Biała – Ulica Kreatywna”. Regularnie, o stałych porach prowadziliśmy gry i zabawy, rozgrywki sportowe oraz warsztaty uczące dzieci praktycznych umiejętności takich jak wykonanie mebli z palet, dbanie o teren poprzez pomalowanie czy drobną naprawę ogrodzenia, zgrabienie trawy, itp.

c) „Klub Rozwoju Osobistego”
Klub służył pogłębianiu relacji zawieranych na boisku. Działania w lokalu miały inny charakter niż działania na zewnątrz, dla których były uzupełnieniem. Mniejsze rozproszenie, jakie ma miejsce w pomieszczeniu sprzyja rozmowom indywidualnym, budowaniu zaufania.
Działania prowadzone w Klubie były też narzędziem do uczenia dzieci i młodzieży pewnych podstawowych umiejętności takich jak gotowanie, pieczenie, robótki ręczne, czy też zajęcia stolarskie. W ramach Klubu zapewnialiśmy także wsparcie psychologiczne.

d) „Warsztaty twórcze”
Rodzaj warsztatów został wybrany przez uczestników, po pierwszym etapie, jakim były spotkania z prowadzącymi, którzy opowiadali o swojej pasji, działaniu i zachęcali do warsztatów.
Prowadziliśmy trzy formy warsztatów:
– Warsztaty streetart (graffiti)
– Warsztaty muzyczne
– Warsztaty ruchowe.

Ważnym elementem całości była superwizja, którą traktujemy jako narzędzie zwiększania efektywności pracy i rozwoju, ale przede wszystkim jako wymianę doświadczeń, przemyśleń, wspólne dochodzenie do nowych rozwiązań.