Ulica Kreatywna

Kreatywna Szkoła na ulicy

Logo Fundusze Norweskie

Projekt „Kreatywna Szkoła na Ulicy” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Działania w ramach „Kreatywnej Szkoły na Ulicy” kierujemy głównie dla nastoletnich i młodych mam oraz do młodzieży w wieku 15-19 lat, osób które spędzają swój wolny czas na ulicy, manifestują zachowania ryzykowne. 

W ramach Kreatywnej szkoły prowadzimy streetworking (zespół interwencyjny), poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz terapeuty uzależnień).

Projekt jest przez nas realizowany samodzielnie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 na terenie Bielska-Białej.

Projekt „Kreatywna Szkoła na Ulicy”