Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2017

Logo Miasta Bielsko-Biała

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Bielsko-Biała (umowa NR SO-VI.524.90.2017).

Głównym celem zadania było objęcie dodatkową opieką i wychowaniem 30 dzieci i młodzieży, mieszkańców Bielska-Białej, poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej i działania sprzyjające harmonijnemu rozwojowi i przyszłej samodzielności życiowej uczestników.

Odbiorcami zadania były: dzieci i młodzież z terenu Bielska-Białej.

Ulica Kreatywna została zarejestrowana jako Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, decyzją Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w dniu 12.06.2017 (Decyzja nr PS.8120.15.1.2017).

Dofinansowane ze środków UM Bielsko-Biała zadanie realizowane było na terenie Bielska-Białej w okresie 15.03.2017r. do 31.12.2017r. , głównie na osiedlu Biała Północ (boisko przy ul. Montażowej) oraz Śródmieściu. W tych miejscach prowadziliśmy animacje na boiskach, skwerkach i podwórkach, w dni wolne od nauki szkolnej (głównie w soboty) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

Prowadziliśmy działania wychowawcze, opiekuńcze i socjoterapeutyczne. korzystając z infrastruktury miejsc i okolicy oraz potencjału uczestników.

W ramach zadania zorganizowaliśmy również wyjścia w góry, spotkania okolicznościowe oraz 2 wyjazdy weekendowe do „Naszego Gniazda” w Soblówce, wyjścia w takie miejsca jak: „Inwałd Park”, stacja kosmiczna w Sopotni Wielkiej,  Geo-Park Glinka, czy GoJump. Na podsumowanie działań, w grudniu zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne.