Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2021

Logo Miasta Bielsko-Biała

Zadanie dotyczy połączonej formy prowadzenia placówki tj.placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej ( Ulica Kreatywna – KLUB) oraz w formie pracy podwórkowej (Ulica Kreatywna) Jest to kontynuacja inicjatywy  powstałej w roku 2015 pod nazwą „Ulica Kreatywna”, kierowanej głównie do dzieci „na ulicy” oraz ich rodzin. W ciągu tych pięciu lat, korzystając również ze wsparcia Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, budujemy markę, zaufanie środowiska, a także sprawdzamy i ewoluujemy metody, by jak najskuteczniej wspierać naszych beneficjentów.

W ramach niniejszego zadania będziemy kontynuować to co rozpoczęliśmy „na ulicy” oraz w Klubie.
By osiągnąć optymalne efekty zamierzamy prowadzić działania w następujących obszarach:

1. Praca podwórkowa/streetworking w czterech miejscach Bielska-Białej a mianowicie Biała Północ (boisko przy ul. Montażowej), Śródmieście Biała (boisko przy ul. Broniewskiego), Park Słowackiego (głównie Orlik lub zadaszone boisko) i Dolne Przedmieście (boisko Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego, gdzie animowane będą różne zajęcia, które pozwolą na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci – to bezpośrednia kontynuacja naszych działań prowadzonych w latach ubiegłych.
2. Streetworking interwencyjny – to działania profilaktyczne, kierowane głównie do młodzieży starszej, najczęściej już doświadczającej zachowań ryzykownych: eksperymentującej z różnymi substancjami psychoaktywnymi, wagarującej, wchodzącej w konflikt z prawem.
3. Praca z rodziną – polegająca na wsparciu pedagogicznym, psychologicznym i prawnym – jest to działanie wspomagające rodziny w procesie wychowywania dzieci.
4. Praca w Klubie  – polegać będzie na pracy pedagogicznej wychowawców, a także rozwijaniu zainteresowań dla poszczególnych grup, poprzez prowadzenie tematycznych warsztatów (kół zainteresowań). Zadaniem wychowawców będzie opieka, wychowywanie dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego tym z nich, którzy aktualnie nie będą uczestniczyć w warsztatach oraz organizacja douczania. Dysponujemy ofertą warsztatów i zajęć, które na bieżąco dopasowujemy do potrzeb dzieci i młodzieży korzystających z klubu. Warsztaty prowadzone będą w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie, regularnie – w określone dni. W ramach zadania zamierzamy kontynuować warsztaty, opcjonalnie: literackie, plastyczne, muzyczne i teatralne oraz gospodarstwa domowego, a także realizację programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia (warsztaty wybierane będą w zależności od zapotrzebowania. 
5. W ramach realizacji zadania zaproponujemy naszym uczestnikom również wyjścia, wyjazdy do Naszego Gniazda w Soblówce i  wycieczki do ciekawych miejsc, a także spotkanie okolicznościowe.  Wydarzenia te są świetnym elementem integrującym środowisko oraz wzmacniającym wydźwięk socjoterapeutyczny działania. Wycieczki będą dodatkowo ważnym elementem edukacyjnym. Ostateczne decyzje o miejscach docelowych podejmujemy wspólnie z wychowankami.
6. Superwizja jest klamrą spinającą poszczególne działania, pozwoli na znalezienie wspólnego mianownika wszystkich elementów, omówienia w gronie specjalistów trudnych przypadków, rozwój właściwych metod funkcjonowania jako zespołu.