Ulica Kreatywna

Z Kulturą na Ulicę

Logo Miasta Bielsko-Biała

Z Kulturą na Ulicę – w Bielsku-Białej – 01 marca 2022 do 30 listopada 2022r.

Działanie jest kontynuacją i rozszerzeniem naszej dotychczasowej oferty, a jego założeniem jest wdrożenie uczestników Ulicy Kreatywnej do jeszcze większego uczestnictwa w kulturze poprzez czynny udział w warsztatach teatralnych, muzycznych, filmowo-fotograficznych, które zaowocują przygotowaniem wydarzenia – spektaklu oraz filmu dokumentującego spektakl lub przebieg projektu (do wyboru przez grupę).

Zakładamy zorganizowanie jednego wydarzenia kulturalnego, w ramach którego zaprezentujemy spektakl stworzony przez uczestników i film stworzony przez uczestników. Wydarzenie to zamierzamy przeprowadzić w październiku. Dodatkowo zakładamy, że spektakl zostanie również nagrany (przez grupę filmową) i opublikowany dla szerszej społeczności za pośrednictwem Internetu.

Projekt skupia się na rozbudzeniu pasji, odkryciu talentów, wzmocnieniu uczestników na tyle, by zechcieli być częścią kultury. Efekt ten zamierzamy osiągnąć przedstawiając im różnorodne warsztaty pracy w zakresie teatru, filmu i muzyki. Warsztaty teatralne, co wynika z naszego dotychczasowego doświadczenia, są świetnym i niezastąpionym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą w dwóch wymiarach – włączania ich w życie kulturalne oraz profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez rozwój kompetencji społecznych. Praca z grupą i w grupie, odgrywanie ról, nauka tekstów, radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia własnej wartości, ćwiczenie wystąpień publicznych – to rzeczy, które z pewnością będą procentować w ich życiu dorosłym. Do tego dołączamy kontakt z artystą, możliwość obserwacji, modelowania zachowania, wskazywanie możliwości spędzania wolnego czasu, obycie z kulturą – rzeczy bezcenne na tym etapie ich rozwoju, podane w nieprzymuszony, naturalny, a momentami nawet zabawowy sposób.