Ulica Kreatywna

Fundacja Malak

Celem darowizny jest sfinansowanie pracy siedmiu dwuosobowych zespołów pracujących metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Bielsko Biała (łącznie 4235 godzin), dofinansowanie pracy psychologa (psychoterapii oraz interwencji psychologicznej) w wymiarze 440 godzin oraz comiesięcznych superwizji dla kadry. Dzięki zgodzie Fundacji możemy część działań realizować w 2024 roku.

Streetworking jest dla nas idealnym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą, bezpośrednio w miejscu ich przebywania. Dzięki niemu docieramy do miejsc i ludzi pozostawionych samym sobie, a przez model pracy, który cały czas budujemy próbujemy ich „oswajać”, przyciągać do siebie i zachęcać do kontaktu z nami, brania udziału w różnych ciekawych wydarzeniach i tworzenia swojego życia w konstruktywny sposób.