Ulica Kreatywna

Poradnictwo

Wychowankowie Ulicy Kreatywnej w trakcie rodzinnego pikniku w Jasienicy

Dla uczestników Ulicy Kreatywnej oraz ich rodzin prowadzimy nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne.

W ramach Ulicy Kreatywnej porad udzielają:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Prawnik
  • Mentor rodziny
  • Terapeuta uzależnień
Zespół Ulicy Kreatywnej w trakcie gry na Rodzinnym pikniku w Jasienicy
Podopieczni Ulicy Kreatywnej w trakcie gry na Rodzinnym pikniku w Jasienicy