Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2018

Logo Miasta Bielsko-Biała

Zadanie realizowane będzie na terenie 4 osiedli Bielska-Białej, w formie pracy podwórkowej, w następujących miejscach: Osiedle Biała Północ (boisko przy ul. Montażowej, Osiedle Śródmieście Biała (boisko przy ul. Broniewskiego), Park Słowackiego (głównie Orlik lub zadaszone boisko) i Dolne Przedmieście (boisko Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego).
W tych miejscach, nasi streetworkerzy animować będą zajęcia dla dzieci/młodzieży, prowadząc jednocześnie dyskretną socjoterapię tych osób, a także nawiązując kontakty z rodzinami.


W ramach projektu zamierzamy wykorzystać do działań pomieszczenia jakimi dysponujemy przy ul. Komorowickiej 122 , dzięki czemu będziemy mogli skorzystać z bardziej stacjonarnych form pracy. Będziemy również organizować wyjścia w góry, stanowiące ważny element integracyjny jak również budujący relacje. Dodatkowo chcemy kontynuować dobrze układającą się współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Zamierzamy również przeprowadzić 4 wyjazdy do Soblówki, w której nasze Stowarzyszenie prowadzi „Nasze Gniazdo” – budynek po starej szkole zagospodarowany na bazę noclegową. Wyjazdy są dla nas doskonałą okazją do wzmacniania relacji, wspólnego spędzania czasu na wycieczkach w góry, czy korzystania z lokalnych zasobów miejsca (GeoPark w Glince). 
Na podsumowanie działań już tradycyjnie, w grudniu zorganizujemy spotkanie wigilijne będące jednocześnie zakończeniem projektu, na które zaprosimy również rodziny naszych podopiecznych.

Z uwagi na charakter podejmowanych działań nasze działania poddajemy superwizji – raz w miesiącu znajdujemy czas, żeby porozmawiać o zaobserwowanych wyzwaniach z osobą zewnątrz- specjalistą w dziedzinie, którą się zajmujemy.

Projekt realizowany będzie na terenie Bielska-Białej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i będzie nieodpłatny dla uczestników.