Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2024

Logo Miasta Bielsko-Biała

Zadanie dotyczy prowadzenia placówki wsparcia dziennego  w formie opiekuńczej (Ulica Kreatywna – KLUB) od poniedziałku do piątku w wymiarze 15 godzin tygodniowo oraz prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej (Ulica Kreatywna) również w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo. Zadanie prowadzone będzie łącznie dla ponad 80 uczestników, w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. z przerwą w działalności na miesiąc sierpień na terenie miasta Bielsko-Biała.