Ulica Kreatywna

Zawodnicy na dzielnicy

Logo Miasta Bielsko-Biała

Zawodnicy na dzielnicy – 01 kwiecień 2022 do 31 październik 2022r.

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Bielsko-Biała, w okresie od 01 kwietnia 2022 do 30 października 2022r. Grupę docelową projektu w większości stanowić będą wychowankowie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Białą pod nazwą „Ulica Kreatywna” oraz dzieci i młodzież z terenu miasta Bielsko-Biała, łącznie minimum 40 osób.

Sport jest w działaniu „Ulicy Kreatywnej” bardzo ważnym elementem wychowawczym. Jest to forma, która jest dla naszych uczestników bardzo atrakcyjna – zwłaszcza dla chłopców, a jednocześnie pomaga nam korzystać z różnych form profilaktycznych: uczyć zasad „fair play”, zdrowej rywalizacji, mierzenia sią z porażką, pracy w grupie itp.
Niniejszy projekt jest nawiązaniem do działań, które w latach ubiegłych, w tym szczególnie przed okresem pandemii prowadziliśmy wśród młodzieży. Idea Zawodników Na Dzielnicy w tym czasie ewaluowała i przybrała formę najbardziej dostępną dla zainteresowanych – od regularnie prowadzonych rozgrywek ligowych do ligi w formie spotkań turniejowych. W ramach projektu przeprowadzimy 4 turnieje piłki nożnej w okresie od 01.05.2022 r. do 30.09.2022 r. Nabór do nich odbywać się będzie poprzez kadrę Ulicy Kreatywnej, jak też poprzez marketing szeptany. Jak wynika to z naszych doświadczeń uczestnicy sami zbierają sobie drużyny, zapraszając swoich przyjaciół; następnie wybierają kapitanów, z którymi przed każdym turniejem organizujemy spotkanie i wspólnie ustalamy szczegółowe zasady. Turnieje odbywać się będą na zasadach wcześniej przygotowanego regulaminu z ograniczeniem liczby trenujących w klubach osób, co ma ważny wymiar motywujący dla osób, dla których sport nie jest najważniejszym elementem życia codziennego.

W czasie rozgrywek do kibicowania zachęcimy rodziny zawodników, by w ten sposób włączyć ich w mobilizowanie młodzieży do aktywności sportowej. Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody.

Ulotka turnieju Zawodnicy na dzielnicy edycja 2022