Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2023

Logo Miasta Bielsko-Biała

„Ulica Kreatywna” to działania prowadzone na terenie miasta Bielsko-Biała na rzecz dzieci oraz ich rodzin realizowane jako placówki wsparcia dziennego w formie pracy opiekuńczej (Ulica Kreatywna – KLUB) oraz w formie pracy podwórkowej (Ulica Kreatywna).

 W roku 2023 mieliśmy możliwość realizowania tych działań dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Bielsko-Biała oraz Fundacji Malak w następujących obszarach:

  1. Praca podwórkowa/streetworking prowadzona na terenie Bielska-Białej w Parku Jordanek, boisku przy ul. Broniewskiego, Parku Słowackiego/Dolne Przedmieście (boisko Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego, CH Sfera. Tam – w zespołach dwuoosobowych animowaliśmy różne zajęcia, które pozwoliły organizować  czas wolny dzieci i młodzieżą. Ponadto raz w tygodniu (w soboty) organizowaliśmy zajęcia wyjściowe/wyjazdowe dla chętnych beneficjentów niezależnie od miejsca ich przebywania. Były to m.in. wyjścia w góry, do miejsc rekreacji w przestrzeni miasta oraz innych, atrakcyjnych miejsc. Organizowaliśmy również wycieczki rowerowe. W ramach tego działania prowadzone były także tematyczne warsztaty z zakresu pogłębiania kompetencji miękkich.
  2. Streetworking interwencyjny – kierowany do młodzieży starszej. W ramach tego działania nasze zespoły wychowawcze kontynuowały pogłębianie relacji z młodzieżą.
  3. Praca z rodziną – polegająca na wsparciu pedagogicznym, psychologicznym i prawnym – jest to działanie wspomagające rodziny.
  4. Praca w Klubie – praca pedagogiczna wychowawców, a także rozwijanie zainteresowań dla poszczególnych grup, poprzez prowadzenie tematycznych warsztatów (kół zainteresowań) oraz organizację douczania. W ramach zadania kontynuowaliśmy warsztaty plastyczne i kulinarne, a także realizowaliśmy programy profilaktyczne,
  5. Uczestnicy skorzystali z wyjazdów do Naszego Gniazda w Soblówce. Zorganizowaliśmy także spotkania okolicznościowe:  Piknik Rodzinny w Jasienicy i spotkanie świąteczne. 
  6. Superwizja – pozwalająca na  omówienia trudnych sytuacji, a także rozwój właściwych metod funkcjonowania jako zespołu.


Nasi beneficjenci (młodzież do 18-tego roku życia) to osoby mające ogromny potencjał, na bazie którego planujemy nasze oddziaływania oraz ofertę wsparcia. Nasze działania opieramy na pozytywnej relacji, pracy indywidualnej oraz wspołpracy z całą rodziną. Naszym celem jest pokazanie wychowankom atrakcyjnych alternatyw oraz pozytywnych wzorów osób dorosłych. Uczymy i przygotowujemy ich również do korzystania z innych, dostępnych dla nich form wsparcia: świetlic środowiskowych, domów kultury, czy kół zainteresowań.