Ulica Kreatywna

SIXT WAM - edycja 2024

Logo Miasta Bielsko-Biała

„Prowadzenie na terenie Bielska-Białej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 Placówki Wsparcia Dziennego „Sixt Wam” 2024”

Zadanie dotyczy prowadzenia na terenie Bielska-Białej, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 Placówki Wsparcia Dziennego „Sixt Wam”, spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Bielsko-Biała, dla nie więcej niż 30 osób – dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej, pochodzących z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te będą mogły również korzystać z pozostałej, szerokiej oferty wsparcia w ramach „Ulicy Kreatywnej” – inicjatywy prowadzonej przez naszą organizację na terenie miasta.